Dirigo Assistans AB

 

 

 

 

Dirigo Assistans AB är ett litet assistansbolag som har sitt kontor på Onsalahalvön som ligger i Kungsbacka kommun. Bolaget har tillstånd från IVO sedan september 2013.

 

Fokus i verksamheten är att bedriva assistans av god kvalitet där brukaren har självbestämmanderätt.

 

Bolaget är ansluten till kollektivavtal hos Vårdföretagarna.

 

Verksamhetsansvarig är Catarina Larsson

 

 

 

Utbildning

 

Verksamhetsansvarig Catarina Larsson är i grunden socionom (examen 2007) med vidareutbildning mot funktionshinder och ledarskap.

 

Kurser i socialt arbete på avancerad nivå, Göteborgs universitet

Funktionshinder och socialt stöd i sociala sammanhang 15 hp

Konflikthantering och kommunikation 15 hp

Kristeori och krisinterventioner 15 hp

Psykisk ohälsa och psykiska funktionshinder i ett socialt perspektiv15 hp

Ledarskap inom socialt arbete15 hp

 

Övriga relevanta kurser

Arbetsmiljö och stress 7,5 hp Luleå Universitet

 

Handikapprätt I + II 30 hp Malmö Högskola

 

Ekonomi inom Assistansersättning Ifa-kurs

 

Undersköterskeexamen 1999

 

Studier gällande företagsekonomi

 

Språk: svenska och engelska

 

 

 

 

Ekonomi

 

Bokslut och övrig fakta finns på länken:

 

http://www.allabolag.se/5569385569/Dirigo_Assistans_AB

 

 

Verksamheten är inte vinstdrivande och all eventuell vinst återinvesteras i verksamheten.

 

Verksamheten har idag 1 brukare och i företaget arbetar 5 medarbetare samt en medarbetare som arbetar vid behov.

 

Verksamheten köper tjänst av redovisningsbyrån Arkiv Redovisning i Göteborg AB gällande den ekonomiska redovisningen .

 

 

 

Kvalitetssäkring

 

Verksamheten startade upp 1 februari 2014. Verksamheten är liten och har i nuläget en brukare. Det genomförs regelbundna arbetsplatsträffar för att säkerställa att personalen är väl medvetna om eventuella förändringar samt hur det fortlöpande arbetet går. Det avsätts tid för samtal när det efterfrågas. Det gås även genom och tas upp riskbedömningar samt eventuella klagomål om/när dessa uppkommer. Medarbetarsamtal genomförs. Då brukaren är minderårig är det i samråd med vårdnadshavarna som genomförandeplanen görs. Denna är sedan väl förankrad hos assistenterna och gås genom med jämna mellanrum.

 

Majoriteten av de personliga assistenterna som arbetar hos Dirigo Assistans AB har undersköterskeutbildning och flertalet har vidareutbildning inom området funktionshinder. Alla har lång arbetserfarenhet inom området vilket säkerställer kvaliteten på den utförda assistansen. Assistenterna erbjuds relevanta utbildningar som är anpassade efter företagets kund.

 

Verksamhetsansvarig håller sig uppdaterad gällande alla nya lagar och regler som kommer och som påverkar verksamheten. Allt dokumenteras. Det finns tydliga rutiner kring företagets arbete med kvalitetssäkring.

 

Dirigo Assistans AB följer upp sina rutiner som är skrivna i tillståndet till IVO att de efterföljs och säkerställer att kvaliteten på dem är fortsatt goda.

 

 

 

Vårdhund

Verksamheten kommer längre fram att tillhandahålla en vårdhund. Hundar har alltmer börjat användas inom vård- och omsorgsverksamheter. Syftet med vårdhund hos Dirigo Assistans AB är att kunna använda hunden som ett arbetsmiljöhjälpmedel och för att kunna motivera brukaren/na hos verksamheten och få personen/personerna att använda sina fysiska och psykiska funktioner så långt det går. Vårdhunden möjliggör mer frekvent träning i och under brukarens vardag. Arbetspassen med vårdhunden genomförs efter en genomförandeplan och där det finns fastställda rutiner för de inblandade och där man arbetar efter mål. Allt för att säkerställa en god kvalitet gällande brukarens assistans. Vårdhunden kommer, om efterfrågan finns och i mån om tid, att kunna erbjudas till andra aktörer. Detta blir då till en kostnad för beställaren. Arbetet med att implementera en vårdhund i verksamheten kommer att ske under en längre tid. Uppdatering kring hur de fortlöpande arbetet går kommer att läggas ut på denna hemsida. Håll utkik!

 

 

När en vård- eller omsorgsverksamhet börjar använda hund är det en förutsättning att det sker med hänsyn till gällande lagar och regler och till de enskildas individuella behov. Dirigo Assistans AB ansvarar att arbetet, liksom vid alla insatser inom företaget, sker utifrån verksamhetens systematiska kvalitetsarbete. Detta innebär att Dirigo Assistans AB gör riskanalyser, vidtar förebyggande åtgärder, ser till att det finns etablerade rutiner samt ansvarar för att hunden och dess förare har advekat utbildning för sin uppgift. Hunden och föraren arbetar i ett s.k ekipage vilket innebär att de tillsammans genomgått utbildningför de uppgifter hunden skall utföra inom verksamheten. Insatsen med hund skall genomsyras av god kvalitet och skall ske med säkerhet.

 

 

 

Kontakt

 

Verksamhetsansvarig Catarina Larsson

 

tel:

0736-501070

 

mail:

info@dirigo-assistans.se

 

Adress:

Dirigo Assistans AB

Kuttervägen 5

439 35 ONSALA

 

 

Bolagets organisationsnummer är: 556938-5569

Dirigo betyder på latin "Jag styr". Tanken med detta namn på ett assistansbolag är att arbetet skall utformas så att brukaren styr över sitt liv och har en självbestämmanderätt gällande sin assistans.